Projecte Modular. Intervenció d’un espai

Description

El Sistema Modular.

El Sistema Modular proposa la construcció d’una obra amb mòduls. Aquests mòduls, de diferents mides i formes, poden ser de planxa de metall, de ferro, de coure, o bé d’altres materials com la fusta, el cartró… que s’han intervingut –o no- plàsticament amb colors bàsics.

Les peces, de formes irregulars però bàsicament geomètriques, són vàlides per elles mateixes com a peça única d’art. Aquest és un punt interessant, ja que, per un costat es proposa una obra amb un format “domèstic” i individual, que al mateix temps pot formar part d’una globalitat mural i col•lectiva. Això és el concepte bàsic del Sistema Modular.

El sistema Modular té concepte d’obra mural, intercanviable, de composició infinita, les peces es relacionen entre sí i amb l’espai intervingut formant un environament complet que embolcalla l’espectador.

Les paraules de Glòria Bosch precisaran més el concepte:

“El caràcter Modular d’aquestes obres, aquests fragments que són obra en si mateixa i alhora la base d’una estructura, ens apropen a un procés combinatori intercanviable que porta a les darreres conseqüències aquella visió àmplia de l’educació humanista on totes les arts mantenen un diàleg.
Una complexitat (…) sempre amb aquest dibuix invisible unit per l’arquitectura i el color, pel rerefons d’una idea de construcció i d’integració”1.

1-Glòria Bosch, catàleg editat per la Fundació Vila Casas en motiu de l’exposició “Els Vila: Vila Delclòs, Vila Grau, Vila Arrufat, Vila Cinca”, a l’Espai Volart 2 de Barcelona, durant l’abril i el maig de 2010.