Llibres d’artista

Description

Els llibres d’artista d’Eusebi Vila Delclòs són una part important de la seva producció artística. Són sempre exemplars únics i originals, poden presentar-se relligats com un llibre convencional o bé dins de contenidors especialment dissenyats, com poden ser caixes, carpetes i altres. El suport sol ser paper, de diferents qualitats, gramatges i textures, o bé tela. Acostumenen a seguir els conceptes i l’estètica de la sèrie en que l’artista treballa en el moment de realitzar el llibre.