EUSEBI VILA DELCLOS

Català/Castellano/English

CATALÀ
Eusebi Vila Delclòs (Barcelona 1962)
Artista pintor.
Estudis a la Facultat de Belles Arts, especialitat pintura.
Doctor en Belles Arts per la Universitat de Barcelona.

En els darrers anys ha exposat individualment a la Galeria Eude, de Barcelona (1990, 1993, 1998, 2000 i 2002), a la Galeria Aritza, de Bilbao (1995, 2001, 2004) i a la Galeria Ángela Sacristán, a Madrid (1997, 1999 i 2000), i a l’Espai d’Art Sanmario, a Barcelona (2006 i 2008). A l’Espai Volart, de Barcelona, en l’exposició antològica “Els Vila. Quatre generacions de pintors”, durant abril i maig de 2010 (comissariada juntament a Glòria Bosch). “Derelictes”; Exposició/instal•lació individual al Museu Molí Paperer de Capellades, Barcelona, març, abril i maig de 2015.
"Derelictes"; Exposició/instal·lació al Museu Marítim de Barcelona, desembre 2016-febrer 2017. "Derelictes", Exposició/instal·lació a la sala d'exposicions de l'Ajuntament de Maó, Menorca, abril 2017.

Ha exposat diverses vegades a Arco, fira internacional d’art contemporani (Madrid), a través de la Galeria Eude, els anys 1992, 1995, 1996, 1997 i 2001. També a la fira internacional Art Frankfurt (Alemanya) amb la mateixa galeria, els anys 1993 i 1994.

Ha comissariat “Art, cervell i creativitat, una proposta visual” (2011), exposició itinerant al Museu de la ciència i de la tècnica de Catalunya, Terrassa, al Centre de Recerca Genòmica, Barcelona, a la Sala Municipal Sagrada Família, Barcelona i a la Sala Municipal Sant Josep, Hospitalet de Llobregat. Comissariat tècnic de l’exposició “Les pintures al Fresc de Sant Sebastià de Montmajor” (2012), a Caldes de Montbui i també el Comissariat Tècnic de l’exposició “Els gravats de Vila Arrufat” (2012), a la Sala Delger de Caldes de Montbui. Comissariat de la mostra "Antoni Vila Arrufat, art gràfic a Sabadell", al Museu d'Art de Sabadell, novembre-desembre 2016.

Les darreres exposicions col•lectives més destacades són la participació en la Setena Mostra d’Art Contemporani Català (1990), l’exposició del Fons d’Art del diari Avui al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (1994), la mostra de la Col•lecció Testimoni a la sala Sant Jaume, del Fons d’Art de la Fundació “La Caixa” (1994), la selecció i participació en la quarta Biennal d’Art Martínez Guerricabeitia a València (1996) i a la galeria Columna Art (Barcelona), en El món del llibre, exposició dedicada a LLibres d’artista (1998). De les exposicions col•lectives més recents, cal destacar la participació a l’exposició homentage al poeta Miguel Hernández, pel centenari del seu naixement, a la galería Aritza (Bilbao) durant Octubre i novembre de 2010 com la d’Antonio Machado, el 2015. També la col•lectiva “Trajecte d’Eude/Descobrir, defensar i difondre l’art”, dins el 20è aniversari d’Art Barcelona, a la galeria Eude. Espai Nau U, “Viatge i maquinari”, març 2015, Llotja Escola Superior d’Art, Barcelona.

Obra a la galeria Eude, de Barcelona; a la galeria Aritza, de Bilbao; en el Fons d’Art del Banc d’Espanya (Madrid), en la Col•lecció d’Art del Banc de Sabadell, en la Col•lecció d’Art Contemporani de la Fundació “La Caixa” (Barcelona), en la col•lecció d’art d’Iberdrola (Bilbao), en el Fons d’Art del diari Avui i a col•leccions particulars d’Espanya, França, Bèlgica, Anglaterra, Portugal, Holanda, Estats Units…

https://eusebivila.carbonmade.com/
https://www.youtube.com/watch?v=SRcr0rMAxmk
http://www.elpuntavui.cat/article/5-cultura/19-cultura/842224-la-fertilitat-del-buit.html
http://mmb.cat/exposicions.php?idm=1&pagina=21&codi_tipus_exp=37&codi_exp=1089&estic=1
https://www.youtube.com/watch?v=yEwFMNDpZEA

CASTELLANO
Eusebi Vila Delclòs (Barcelona 1962)
Artista pintor.
Estudios en la Facultad de Bellas Artes, especialidad pintura.
Doctor en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona.

En los últimos años ha expuesto individualmente en Galería Eude, de Barcelona (1990, 1993, 1998, 2000 y 2002), en Galería Aritza, de Bilbao (1995, 2001, 2004) y en Galería Ángela Sacristán, en Madrid (1997, 1999 i 2000), y en “Espai d’Art Sanmario”, en Barcelona (2006 y 2008). En “Espai Volart” de la Fundación Vila Casas, de Barcelona, en la exposición antológica “Els Vila. Quatre generacions de pintors”, durante abril y mayo de 2010 (comisariado junto a Glòria Bosch). “Derelictes”; Exposición/instalación individual en el Museu Molí Paperer de Capellades, Barcelona, marzo abril y mayo de 2015. "Derelictes"; Exposición/instalación al Museo Marítimo de Barcelona, Diciembre 2016-Febrero 2017. "Derelictes", Exposición/intalación en la sala de exposiciones del ayuntamiento de Maó, Menorca, Abril 2017.
Ha expuesto en Arco, feria internacional de arte contemporáneo (Madrid), a través de Galería Eude, los años 1992, 1995, 1996, 1997 y 2001. También en la feria internacional Art Frankfurt (Alemania) con la misma galería, los años 1993 y 1994.

Ha comisariado “Art, cervell i creativitat, una proposta visual” (2011), exposición itinerante en el Museu de la ciència i de la tècnica de Catalunya, Terrassa, en el Centre de Recerca Genòmica, Barcelona, en la Sala Municipal Sagrada Familia, Barcelona y en la Sala Municipal Sant Josep, de Hospitalet de Llobregat. Comisariado técnico de la exposición “Les pintures al Fresc de Sant Sebastià de Montmajor” (2012), en Caldes de Montbui y también el Comisariado Técnico de la exposición “Els gravats de Vila Arrufat” (2012), en la Sala Delger de Caldes de Montbui. Comisariado de la muestra "Antoni Vila Arrufat, art gràfic a Sabadell", al Museo de Arte de Sabadell, Noviembre-Diciembre 2016.

Las últimas exposiciones colectivas más destacadas son la participación en la” Setena Mostra d’Art Contemporani Català” (1990), la exposición del Fondo de Arte del diario Avui en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona –CCCB- (1994), la muestra de la Col•lecció Testimoni en la sala Sant Jaume, del Fodo de Arte de la Fundació “La Caixa” (1994), la selección y participación en la cuarta Bienal de Art Martínez Guerricabeitia en Valencia (1996) y en la galería Columna Art (Barcelona), en “El món del llibre”, exposición dedicada a los Libros de artista (1998). De las exposiciones colectivas más recientes, destaca la participación en la exposición homenaje al poeta Miguel Hernández, en el centenario del su nacimiento, en galería Aritza (Bilbao) durante octubre y noviembre de 2010, y la de Antonio Machado, en 2015. También la colectiva “Trajecte d’Eude/Descobrir, defensar i difondre l’art”, dentro del 20 aniversario de Art Barcelona, en galería Eude.
En marzo de 2015, la exposición “Viatge i maquinari”, en el Espai Nau U de “Llotja”, Escuela Superior de Arte, Barcelona.
Obra en galería Eude, de Barcelona; en galería Aritza, de Bilbao; en el Fondo de Arte del Banco de España (Madrid), en la Colección de Art del Banco de Sabadell, en la Colección de Art Contemporáneo de la Fundació “La Caixa” (Barcelona), en la colección de arte de Iberdrola (Bilbao), en el Fondo de Arte del diario Avui y en colecciones particulares de España, Francia, Bélgica, Inglaterra, Portugal, Holanda, Estados Unidos…

https://eusebivila.carbonmade.com/
https://www.youtube.com/watch?v=SRcr0rMAxmk
http://www.elpuntavui.cat/article/5-cultura/19-cultura/842224-la-fertilitat-del-buit.html
http://mmb.cat/exposicions.php?idm=1&pagina=21&codi_tipus_exp=37&codi_exp=1089&estic=1
https://www.youtube.com/watch?v=yEwFMNDpZEA

ENGLISH
Eusebi Vila Delclòs. Born in Barcelona in 1962.
Degree in Fine Arts, specialising in painting, and doctorate in Fine Arts, from the University of Barcelona.

His latest exhibitions have been in the Eude Gallery, Barcelona (1990, 1993, 1996, 1998, 2000), in Galería Aritza, Bilbao (1995, 2001, 2004) and in Ángela Sacristán Gallery, Madrid (1997, 1999, 2000). He has exhibited a wide range of works in Arco, the International Fair of Contemporany Art, Madrid, through Eude Gallery, in 1992, 1995, 1996, 1997, 2000. Also in the International Art Frankfurt (Germany) whit Eude Gallery, in 1993 and 1994. At the “Espai Volart” in the anthological exhibition Els Vila. Four generations of painters, wich lasted from April to May of 2010 (curator together with Gloria Bosch) in Barcelona.
Projecte Derelictes, Individual art installation in the Museum Molí Paperer in Capellades (Barcelona) in March, April and May of 2015. Derlictes, individual art installation in the Museum Marítim in Barcelona, December 2016-february 2017 and in Mahon's town hall, menorca, April 2017.
With Eude Gallery, he has show his works at Arco (the International Art Fair of Contemporany Art (Madrid) in 1992, 1995, 1996, 1997 and 2001. With the same Art Gallery, at Internacional Art Fair of Frankfurt (Germany) in 1993 and 1994.

He was the Curator at Art, Brain and Creativeness, a visual proposal (2011) an itinerant exhibition at the Museum of Science and Technology of Catalonia, in Terrassa; at the Centre of Genomical Research (Barcelona), at the Municipal Sagrada Familia room (Barcelona) and Municipal Sant Josep room (Hospitalet de Llobregat, Barcelona).
Technical Curator of the exhibition Les pintures al fresc de Sant Sebastià de Montmajor (2012) in Caldes de Montbui; Technical Curator in the exhibition Els gravats de d’Antoni Vila Arrufat (2012) at the Delger room of Caldes de Montbui, Barcelona. He was the curator at Antoni Vila Arrufat, art gràfic a Sabadell, at Musum of Art of Sabadell, november-december 2016.

The latest group exhibitions of note are his taking part in the Seventh Exhibition of Contemporary Catalan Art (1990), the arts fund exhibition of the newspaper Avui in the Centre of Contemporary Culture of Barcelona (1994), the showing of the Testimonial Collection in Sant Jaume, by the arts fund of the Foundation of Art Martínez Guerricabeitía, Valencia (1996) and in Galería Columna Art (Barcelona), in El Món del LLibre, an exhibition dedicated to artists' books (1998)
He has painted murals in the baptistry of the church of San Genís, in Palau Solità i Plegamans (Barcelona) in 1994 and the altar of the parish church of Saint Teresina (Barcelona) in 1995.
Among the most recent collective exhibitions, we must stand on his participation at the homage exhibition to the poet Miguel Hernández, in the 1rs Century of his birth, at Aritza Gallery (Bilbao), during October and November of 2010, and to Antonio Machado, poet, in 2015. The collective exhibition Trajecte Eude, descobrir defensar i difondre l’art, in the 20th anniversary of Art Barcelona, at Eude Gallery.
Espai Nau U, Viatge i maquinari, March 2015, in Llotja Escola Superior d’Art, Barcelona.

He has works in Eude Gallery in Barcelona; in Ángela Sacristán Gallery, Madrid, in Aritza Gallery, Bilbao, in the Arts Foundations of the Banco de España, Madrid, in the art collection of the Banco of Sabadell, in the collection of Contemporany Art of the “Caixa” Foundation (Barcelona), in the Iberdrola art collection, in the Arts Foundation of Avui newspaper and in private collections in Spain, France, Belgium, England, Portugal, Holland, the United States...

https://eusebivila.carbonmade.com/
https://www.youtube.com/watch?v=SRcr0rMAxmk
http://www.elpuntavui.cat/article/5-cultura/19-cultura/842224-l
http://mmb.cat/exposicions.php?idm=1&pagina=21&codi_tipus_exp=37&codi_exp=1089&estic=1
https://www.youtube.com/watch?v=yEwFMNDpZEA